velkoobchod s elektroinstalačním materiálem

Společnost JAAP Bohemia, s r.o. je na základě smlouvy o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. zapojena pod klientským číslem F00150504 do ekokomsystému zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

certifikát ke staženíekolamp

Společnost JAAP Bohemia, s r.o. je také zapojena do kolektivního systému EKOLAMP.

certifikát ke stažení